ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΒΑΡΗ

Κατηγορία: ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατηγορίες ποδηλασίας: ΔΡΟΜΟΥ, ΠΙΣΤΑΣ, ΟΡΕΙΝΗΣ

Τιτλοι

 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην χρονομέτρηση ζευγών
  2η θέση – 2005
 • 1ο Πανελλήνιο κύπελλο ΜΤΒ στο XC
  3η θέση – 2005
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
  3η θέση – 2006
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
  3η θέση – 2007
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
  1η θέση – 2008
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην χρονομέτρηση ζευγών
  1η θέση – 2008
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
  1η θέση – 2008
 • 1o Πανελλήνιο κύπελλο δρόμου γυναικών στην αντοχή
  3η θέση – 2008
 • 3ο Πανελλήνιο κύπελλο πίστας γυναικών στο scratch
  3η θέση – 2008
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
  1η θέση – 2009
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην χρονομέτρηση ζευγών
  1η θέση – 2009
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΜΤΒ στο TEAM RELAY
  1η θέση – 2009
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
  3η θέση – 2009
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
  2η θέση – 2010
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  2η θέση – 2010
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
  3η θέση – 2010
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή.
  2η θέση – 2011
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  2η θέση – 2011
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
  3η θέση – 2011
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
  3η θέση – 2011
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
  1η θέση – 2012
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
  1η θέση – 2012
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο OMNIUM
  1η θέση – 2012
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  3η θέση – 2012
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
  3η θέση – 2012
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
  1η θέση – 2013
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
  1η θέση – 2013
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο OMNIUM
  1η θέση – 2013
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
  1η θέση – 2013
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  1η θέση – 2013
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
  1η θέση – 2014
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
  2η θέση- 2014
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  2η θέση – 2014
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
  1η θέση – 2015
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο OMNIUM
  1η θέση – 2015
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  2η θέση – 2015
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
  2η θέση – 2015
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  1η θέση – 2016
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
  1η θέση – 2016
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
  2η θέση – 2016
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  1η θέση – 2017
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
  1η θέση – 2017
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
  1η θέση – 2017
 • INTERNATIONAL Grand Prix πίστας γυναικών στο scratch
  1η θέση – 2017
 • INTERNATIONAL Grand Prix πίστας γυναικών στους πόντους
  1η θέση – 2017
 • INTERNATIONAL Grand Prix πίστας γυναικών στο ellumination
  1η θέση – 2017
 • INTERNATIONAL Grand Prix πίστας γυναικών στο tempo race
  1η θέση – 2017
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο OMNIUM
  3η θέση – 2018
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  3η θέση – 2018
 • Βαλκανικό πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  2η θέση – 2019
 • Βαλκανικό πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
  2η θέση – 2019
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
  1η θέση – 2019
 • Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
  1η θέση – 2019
tsavari-e