ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΒΑΡΗ


Τόπος Γέννησης: ΡΟΔΟΣ
Κατηγορία: ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατηγορίες ποδηλασίας: ΔΡΟΜΟΥ, ΠΙΣΤΑΣ, ΟΡΕΙΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ


Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην χρονομέτρηση ζευγών
2η θέση - 2005
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην χρονομέτρηση ζευγών
3η θέση - 2005
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
3η θέση - 2006
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
3η θέση - 2007
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
1η θέση - 2008
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην χρονομέτρηση ζευγών
1η θέση - 2008
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
1η θέση - 2008
1o Πανελλήνιο κύπελλο δρόμου γυναικών στην αντοχή
3η θέση - 2008
3ο Πανελλήνιο κύπελλο πίστας γυναικών στο scratch
3η θέση - 2008
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
1η θέση - 2009
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην χρονομέτρηση ζευγών
1η θέση - 2009
Πανελλήνιο πρωτάθλημα ΜΤΒ στο TEAM RELAY
1η θέση - 2009
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
3η θέση - 2009
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
2η θέση - 2010
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
2η θέση - 2010
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
3η θέση - 2010
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
2η θέση - 2011
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
2η θέση - 2011
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
3η θέση - 2011
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
3η θέση - 2011
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
1η θέση - 2012
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
1η θέση - 2012
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο OMNIUM
1η θέση - 2012
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
3η θέση - 2012
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο team sprint
3η θέση - 2012
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
1η θέση - 2013
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
1η θέση - 2013
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο OMNIUM
1η θέση - 2013
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
1η θέση - 2013
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
1η θέση - 2013
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
1η θέση - 2014
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
1η θέση - 2014
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
1η θέση - 2014
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
1η θέση - 2015
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο OMNIUM
1η θέση - 2015
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
2η θέση - 2015
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
2η θέση - 2015
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
1η θέση - 2016
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
1η θέση - 2016
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
2η θέση - 2016
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
1η θέση - 2017
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
1η θέση - 2017
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο scratch
1η θέση - 2017
INTERNATIONAL Grand Prix πίστας γυναικών στο scratch, στους πόντους, στο ellumination και στο tempo race
1η θέση - 2017
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο OMNIUM
3η θέση - 2018
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
3η θέση - 2018
Βαλκανικό πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
2η θέση - 2019
Βαλκανικό πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην αντοχή
2η θέση - 2019
Πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου γυναικών στην ατομική χρονομέτρηση
1η θέση - 2019
Πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας γυναικών στο individual pursuit
1η θέση - 2019