ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

29
February 2020
ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Rhodes Grand Prix HERO 2030 Bike Festival
01
March 2020
ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
International Rhodes Grand Prix
04
March 2020
ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Rhodes Circuit Race Cycling “73 χρονια Ενσωματωσης”
06
March 2020
ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
International Tour of Rhodes
17
May 2020
ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Rhodes Cycling Challenge
22
August 2020
ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Rhodes Grand Prix Πιστας
04
October 2020
ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Rhodes Circuit Race Cycling “20χρονια Ροδηλιος”